www.sujok.hu    Főoldal    E-mail 

SuJok módszer

A Su Jok® akupunktúrás módszerben az akupunktúra terápiának egy ultramodern ágát ismerhetjük meg, amely ötvözi az ősi kínai gyógyítás tudását az európai medicina legújabb érdemeivel, felfedezéseivel.

 

A Su Jok® módszer megteremtője, a koreai származású professzor Park, Jae Woo, akadémikus IAS (Berlin), jelenleg a Koreai Su Jok Akupunktúra Egyetem vezetője valamint a Su Jok Akupunktúra Nemzetközi Társaságának (London, 1991) a Moszkvai Su Jok Akadémia és az “ONNURI®” Nemzetközi Alapítvány elnöke. Ugyanakkor az Indiai Su Jok Akadéma (1992-től) tiszteletbeli professzora, a Szent-Pétervári Testnevelési Egyetem díszdoktora, a Nemzetközi Tudományos Akadémia akadémikusa (1994 óta) és a Kazahsztáni Orvosi Egyetem, Orvosi Továbbképző Intézetének látogató professzora. Park,Jae Woo professzor az “ONNURI KOLLEDZS” alapítója. Ő dolgozott ki egy sor tudományos irányzatot, többek között a “hat energia” teóriáját, a “homo-hetero rendszer”-t, a “nyolc kezdet” (a nyolc-kezdet táblázata) teóriáját, a “hármas-kezdet” elméletét valamint a “gyémánt” energetikai rendszert és az “M-részecskék” elméletét. Professzor Park, Jae Woo több könyv szerzője többek között, amelyek az akupunktúra alkalmazásáról szólnak, valamint számos könyve jelent meg az alternatív gyógyászat a komplementer medicina alkalmazás területéről.

 

Park, Jae Woo által 1974-ben került kidolgozásra az emberi test kéz- és a lábfej felépítésének hasonlósági elmélete. Még további10 évnek kellet eltelnie, hogy napvilágot lásson a kéz-és a lábfej megfelelhetőségének első gyógyító rendszere.

 

A Su Jok módszer első publikációi 1986-ban jelentek meg nemzetközi szinten. Erre az időre tehetjük a módszer világméretű elterjedését is. Számos ország egészségügyi és népegészségügyi állami képzési rendszerében szerepel módszer oktatása. Koreai nyelvből fordítva a „SU”- azt jelenti: kézfej, „JOK” pedig- lábfej.

 

Abban az időben még maga Park, Jae Woo professzor sem sejtette, hogy ezzel a felfedezéssel megtette az első lépest az orvostudomány új irányzattá felé az „ONNURI Medicina” megalkotásához. Az „ONNURI Medicina” alapjául a következő filozófiai elvek tartoznak:
 

 • A Homo – Hetero elve az akupunktúrában
 • A Háromegység elve (a Neutro, a Hetero, a Homo egysége)
 • A „Hat – kezdet” elve az energetikai akupunktúrás kezelésben
 • A „Nyolc-kezdet” elve a csakrális és akupunktúrás kezelésekben
 • A Hetero- részecske elve a tű nélküli és bioenergetikai akupunktúrában

Maga az „ONNURI”- szó i azt jelenti az „egész világ” – ezért foglalja magába – az „Onnuri Medicina”- különböző gyógyító eljárásokat, és a beavatkozások sokrétű lehetőségét.


A Su Jok  akupunktúrás módszer alapelvei.
Az anatómiából és a fiziológiából már ismerjük, hogy az emberi szervezetnek több irányító rendszer létezik (van).A legfontosabb ezek közül ,az ideg- és endokrinrendszer, melyek összekötőjeként a vér és a nyirokrendszer emlithető.

 

Tulajdonképpen, az egész élő szervezet irányításában, fő-vezető és elsődleges rendszerként jelenik meg az energetikai rendszer, amelyet ősi nevén „életenergia” - névén ismerünk.

 

A keleti gyógyítók –akik a Su Jok rendszert is használták – úgy tartják, hogy az ember egészségesnek akkor mondható, ha 6” Ki „energia harmóniában van egymással. Ezek az energiák – a Szél energiája, a Meleg energiája, A Forróságé ,a Nedvességé, a Szárazságé és A Hideg energiája. Amint ezen energiák harmóniája felborul, az embert megtámadják különböző betegségek.

 

Az „élet energia”(a „ 6 Ki”, a „Csi”, a „Prána” és a többi) a szervezet összes működését irányítja mind fizikai-, mind érzelmi-, mind mentális szinten. Ez a megközelítés a ezoterikus tudományoknál meghatározó értékű.

 

Az előbbieket számításba véve minden egyes személységnek van saját rezonanciája melyet esetenként a szervezet – kiválaszhatóság alapján –lereagál. A szervezet a saját elektromágneses mezejét „ismeri és felismeri” (biomező,aura). Az akupuntúrás tűk melyeket az emberi test meghatározott pontjaira teszünk fel, úgy viselkednek, mint valami antennák, melyek a naprendszer és a kozmosz környezetéből érkező rezonáns hullámokat, mint jelzéseket felfogják.

 

Ennek megfelelően beszúrt tűn keresztül , az adott pontban keletkezett, egy bizőnyos frekvenciájú energiának a kisugárzása és „megfogása” történik. Az energia kisugárzása és a „megfogás”-a, a tű helyzetének az energiaáramlás irányának (meridiánon v. csakrán) figyelembevételével függ össze. Az energiarendszer ,amely a fizikai testet irányítja, meridiánok(az aura erővonalai) és csakrák (energetikai központok) képében jelennek meg, amelyek, a testen, a kéz-és lábfejen helyezkednek el. Ezeken a rendszereken áramlik az energia.
A Su Jok® –ez egy olyan módszer, mely segítségével energetikai szinten, a betegség okára gyakorolunk hatást.
Kéz-és lábfej – az emberi test kicsinyített másolata- egy holografikus másolat, a megfelelhetőség rendszerében.
A megfelelhetőségi rendszer – az emberi test sajátos információs – energetikai másolata, amelyben a szervezet anatómiai felépítésének nem csak a vetületét értjük, hanem a funkcionális állapotát is.
 

 


A kézfejen fellelhető belső szervek, a megfelelhetőségi rendszeren belül.

 

 

A lábfejen megtalálható belső szervek, a megfelelhetőségi rendszeren belül.

 

Ebben a rendszerben megtalálhatjuk a saját miniatűr energetikai rendszereket. Ezeket úgymond fellelhetjük a kéz -és a lábfej ujjainak böl-meridiánjain, valamint a kéz- és a lábfej energetikai központjainak böl –csakráin. ( a „böl”-speciális,-különleges,kicsinyített)
És ezek jelentik az ember energetikai ellátásának az alapját –a megfelelhetőségi rendszeren belül.

 

A kéz- és a lábfejen lévő háromszintű megfelelhetősegi rendszer
(„Rovar” rendszer)

 

Meridiánok- a belső szervekből kiinduló áramlatok erővonalai. A test felületén ábrázolt erővonalak vetülete adja meg a meridiánok külső ábrázolását. A „böl – csakrák” és „böl-meridiánok” energetikailag kapcsolatban vannak az egész test meridiánjaival és csakráival, és azok kölcsönkapscollatban vannak mind veűk, mind a külvilággal. Ezek a varázslatos meridiánok és csakrák látják el a testet aktív életenergiával és egyben kontrolálják is az energiaellátás rendszerét is. A meridián pontok és a csakra pontok segítségével hatni tudunk az energia mozgásra, és hozzásegíthetünk a gyógyító mechanizmushoz. Ezt a meridián – csakra rendszert hívjuk „Hetero- rendszer”-nek.
A megfelelhetőségi rendszeren belül létezik egy másik energetikai rendszer, amelynek szintén vannak méretei és szintjei-a legnagyobbtól a pontig, olyanokig, mint pl.: a sejt, a csont, a fej, a kéz, a belső szervek, az izület stb. Ezt az utóbbit „Homo- rendszer”-nek nevezzük. Ez egy integrált rendszer, fontos szerepet tölt be a test egyesítésében, mint egy és egész, és ugyanakkor részt vesz az önirányítás folyamatában.
Az összes megfelelhetőségi rendszer különböző szinten arról ad tanúbizonyságot, hogy egyidőben kapjon információt a „betegségről”, a meghatározott fájdalom érző pontokon jelezzen, és gyógyító erőt fejtsen ki ezeken a helyeken, miközben azt stimuláljuk. Ezt a Homo-rendszert fogjuk hívni a jövőben- önszabályozó rendszernek.

 


Ilyenképpen a kéz - és a lábfej az emberi szervezet sajátságos irányító rendszere.

Bármelyik kezelés célja – hogy állítsuk helyre az ember energetikai rendszerében az egyensúlyt. Ennek következtében a beteg szervet is meggyógyítjuk.

 

A Su Jok terápiában két kezelési módszer létezik:
Az első-ez az önszabályozó Homo-módszer, amikor a szerv fájdalmas pontjaira hatunk a miniatűr megfelelhetőségi rendszeren belül.
A beteg szervben az energia áramlás zavara miatt létrejön egy sajátos energetikai zárlat, amely helyen elektromágneses hullámok keletkeznek. Innen az összes megfelelhetőségi rendszer felé szétszóródnak és „fájdalom gömbök” formájában jelennek meg. Ezeknek a „megfelelhetőségi gömbök”-nek a természetes vagy mesterséges ingerlése egyfajta gyógyító elektromágneses hullámok keletkezéséhez vezet, amelyeket onnan visszairányít a sérült területre, és így kivezeti onnan a hibás információt, amely energetikai és fizikai szinten keletkezett.
A második-egy metafizikai módszer. Itt a böl- csakrák és böl-meridiánok energetikai pontjain keresztül megy végbe az emberi szervezet energia cseréje, valamint a szervek közötti és a külső közeg közötti energia váltás. Amikor nincs egyensúlyban az energia áramlás, akkor tűk segítségével hatunk ezekre a bizonyos pontokra, megváltoztatjuk a böl-csatornák és böl-csakrák energia áramlása sebességét.
Így változik meg az energia áramlás mennyiségi és minőségi állapota. Ennek következtében a szervezet fiziológia folyamatainak a lefolyása megváltozik, változás áll be, mind szervi-, mind sejtszinten.
Ezt a kezelési módszert orvosok, reflexterapeuták és akupunktőrök használják. Ez a módszert akkor használják, amikor az önszabályozó (Homo) módszer nem elégséges. A metafizikai kezelési módszert össze lehet kapcsolni az önszabályozó (azaz „Homo”) módszerrel.

 

A metafizikai megközelítés tartalmazza többek között:

 • bioritmikus chronopunktúrát (1db.tűvel való kezelés) –Ja O Yu Ju Su Jok Akupuncture
 • fizikai szinten való kezelés a 6 „Ki” energia módszerével.
 • érzelmi szinten való kezelés a 6 „Ki” energia módszerével
 • mentális szinten való kezelés a 6 „Ki” energia módszerével
 • Keng (Myeng) akupunktúra – 2 tűvel való kezelés; amely egyesíti a chronopunktúrát és a 6 „Ki” módszert
 • Tű használata nélkül, az „M érzelmi részecskék” segédletével történő kezelés.


Su Jok® terápiában a tű nem egyetlen eszköz, mellyel ráhatást tudunk végezni. Az említett terápiában a pontokra, a meridiánokra eredményesen hathatunk:

 • masszázzsal – masszázsterápia
 • fénnyel - fényterápia
 • színekkel - színterápia
 • mágnessel - mágnesterápia
 • kristályokkal - kristályterápia
  (kövekkel) (litoterápia)
 • lézerrel - lézerterápia
 • moxával - moxaterápia
 • magvakkal - magterápia
 • rezgésekkel - rezgésterápia
 • stb.

 Bemutatkozás | Sujok módszer | Képzések | Termékek - webáruház | Rendelési és szállítási információk
Aktualitások | Sujok terapeuták | Kapcsolat
weboldal tervezés: IRQ